***

8 септември 2020
вторник
19.00

Камерна зала "България"

Авторски концерт на
Йордан Гошев

с участието на
Филип Павлов
Ростислав Йовчев
Галина Апостолова
Симеон Гошев - пиано
Йосиф Радионов - цигулка
Владислав Андонов - виола
Константин Кожухаров - обой
Атанас Карафезлиев - тромбон

***
Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община
Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация