***

16 септември 2020
сряда
19.00

Камерна зала "България"

Сцена на младия музикант

Николай Маринов - пиано

В програмата:
Бах, Бетовен, Рахманинов,
Шопен, Лист

***
Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община
Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация