***

17 септември 2020
четвъртък
19.00

Зала СБК

Сцена на младия музикант

Теодор Пазов - пиано

В програмата:
Бетовен, Дебюси, Шопен,
Панчо Владигеров, Албена Врачанска

***
Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община
Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация