***

21 септември 2020
понеделник
19.00

Зала "България"

Оркестър "Симфониета" - Шумен

солист
Веско Стамболов - пиано

диригент
Станислав Ушев

В програмата:
Панчо Владигеров, Марин Големинов,
Чайковски, Хенрик Гурецки

***
Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община
Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация

***

21 септември 2020
понеделник
19.00

Зала БИАД

Концерт на
Йосиф Радионов - цигулка
Зорница Радионова - пиано

В програмата:
Бетовен, Сен-Санс,
Чайковски, Виенявски

***

***

21 септември 2020
понеделник
19.00

Зала СБК

"Три композиторски портрета"

Клавирен рецитал на
Александра Иванова

с премиери от
Стоян Бабеков,
Александър Райчев и Красимир Тасков

***