***

27 септември 2020
неделя
11.00

Камерна зала "България"

Матине


Отменя се !


Закупените билети за този концерт, могат да бъдат върнати
на билетните оператори и на касите от които са закупени, а парите възстановени !


Сцена на младия музикант
Мария Бобрина (Русия) - пиано.

В програмата:
Бетовен


***
Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община
Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация

***
27 септември 2020
неделя
19.00

Камерна зала "България"

"С поглед в ХХI век"

премиерна съвременна музика

с участието на

Росен Идеалов - кларинет
Георгита Бояджиева - виолончело
Александър Василенко и Гергана Несторова  - пиано
Гергана и Александър Ал. Илчев - цигулка
Александър Илчев - виола

В програмата:
Андре Букурещлиев, Волфганг Рим, Хая Черновин,
Васил Казанджиев, Йордан Дафов

***

***

27 септември 2020
неделя
19.00

Зала НМА "Проф. Панчо Владигеров"

Симеон Кирков - виола
Милена Вълева - цигулка
Мария-Елена Средева и Богдан Иванов - пиано

В програмата:
Й. С. Бах, Анри Виотан,
Михаел Кугел, Панчо Владигеров,
Рахманинов, София Губайдулина

***