Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община
Посветен на 140-годишнината от обявяването на София за столица на България

Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация
***

21 май 2019
вторник
18.00

Полски институт

Елица Нешевска - сопран
Илиана Генева - сопран
Марчо Апостолов - тенор
Боян Савов - баритон
Елена Каралийска - пиано

Представяне
на монографията
"Станислав Монюшко"

от
доц. д-р Елена Каралийска,

издание на
НМА
"Проф. Панчо Владигеров" 

***
Творец с усет към вокалната и сценичната музика, Монюшко създава оперни и песенни опуси, които по изумителен начин изразяват мелодиката на полската реч. Неговите сборници ,,Домашни песенници" по текстове на поети като Мицкевич, Хайне и Гьоте са един от недостижимите върхове в песенния жанр.

Доц. д-р Елена Каралийска е пианист, преподавател по камерно пеене в НМА "Проф. Панчо Владигеров", автор на редица статии в специализирани музикални издания, както и на монография за песните на Мечислав Карлович. Активната ? концертна дейност е трайно свързана с полската вокална музика - със свои студенти и изявени български певци, тя осъществява концерти с песни на Шопен, Монюшко, Карлович и Шимановски в София, Пловдив, Варна и др. Този устойчив интерес към полската музика е пробуден от творческите контакти на Елена Каралийска с голямата полска оперна певица Мария Фолтин.

Монографията ще бъде представена от доц. д-р Снежина Врангова. В концерта участват доц. д-р Елица Нешевска, Марчо Апостолов, Боян Савов, Илиана Генева, студенти от НМА ,,Проф. Панчо Владигеров''. Събитието е посветено на 200 годишнината от рождението на Станислав Монюшко и се провежда със съдействието на Полския институт.


***
***

МЕЛОДИИ НА СЛОВОТО

На 22 май 2019 година с концерт в залата на Полския институт в София, ще бъде представена монографията ,,Станислав Монюшко" на доц. д-р Елена Каралийска, в която се проследява песенното творчество на един от най-значимите полски композитори от епохата на романтизма, създател на националната опера. Със своите произведения и широката си популяризаторска и обществено-политическа дейност, Монюшко е спечелил любовта и уважението на своите сънародници и заслужено e почитан като полски ,,народен" композитор. И въпреки че творчеството му е в руслото на полската музикална култура, прозиращите в него литовски, украински, руски  интонации и традиции, дават основание той да бъде определен и като един от най-ярките славянски композитори.