Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община
Посветен на 140-годишнината от обявяването на София за столица на България

Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация

***

8 - 9 юни 2019
събота-неделя

Нов български университет

"Панчо Владигеров и неговото време"

Докторантски четения
и научна конференция

***