Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община
Посветен на 140-годишнината от обявяването на София за столица на България

Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация
***

10 юни 2019
понеделник
18.00

Зала "България"
Представяне на книгата
"Светът на фестивалите"
от Любомир Кутин

***
ЛЮБОМИР КУТИН
биографична справка

Любомир Кутин получава магистърска степен по философия в Софийския университет (1981 - 1986). Доктор е по социология с дисертация на тема "Фестивалът като феномен на художествената култура" в Института за изследване на изкуствата при БАН (2002).

Работи като преподавател по философия (1986-1991), началник на отдел "Култура" в Община Варна (1992 - 2000). Впоследствие е изпълнителен директор на Оперно-филхармонично дружество - Варна (2002-2009), експерт е в Центъра за изследване на демокрацията (2011 - 2012), зам. директор на Държавна опера - Русе (2012-2015) и мениджър по продажбите на Театрално-музикален продуцентски център - Варна (2015-2018). От 2015 г. е организационен секретар на Фестивала на оперното и балетното изкуство - Стара Загора и консултант по управление.

Публикувал е монографиите "Фестивалът като феномен на художествената култура" (2004) и "Европейски столици на културата" (2010), учебникът за студенти "История на културата" (2007), "Българските фестивали: категории и система за оценка" (2014) и "Светът на фестивалите" (2018), както и много студии и статии в сферата на история и теория на културата, културните политики, социологията и антропологията.

Преподава мениджмънт на сценичните изкуства и културни индустрии в Нов български университет, Държавната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София, Университета за национално и световно стопанство - София и Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".


КАК СЕ СТИГНА ДО "СВЕТЪТ НА ФЕСТИВАЛИТЕ"

ЛЮБОМИР КУТИН И СВЕТЪТ НА ФЕСТИВАЛИТЕ

***