Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община
Посветен на 140-годишнината от обявяването на София за столица на България

Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация
***

21 юни 2019
петък
14.00

Концертна зала на
НМА "Проф. Панчо Владигеров"

Научна конференция

"Софийски музикални седмици -
предизвикателствата на
фестивалния мениджмънт"

***