Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община
Посветен на 140-годишнината от обявяването на София за столица на България

Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация

***

21 юли 2019
неделя
18.00

Зала "България"
Студио "Музика"

Представяне на сборника
"Съвременно музикално мислене:
композиция, медиация, посоки в ХХI век"

съставител Милена Божикова

В представянето на книгата участва
Георги Арнаудов.

Първо изпълнение в София
на "Триптих" за пиано на
акад. Васил Казанджиев

във връзка с неговата 85-годишнина
и 150-годишнината на БАН
изп. Гергана Несторова

Съвместна инициатива с
"ART HOUR"
на Института за изследване на изкуствата,
БАН

***
***

21 юли 2019
неделя
19.00

Камерна зала "България"

Концерт на участниците
в майсторския клас по пиано
на Людмил Ангелов

***