Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община
Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация
***

22 септември 2020
вторник
17.30

Концертен комплекс "България"
Студио "Музика"

представяне на книгата на

Елисавета Вълчинова-Чендова
"Концептът "нова звукова сетивност"-
творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов"

Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2019

***