Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община
Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация
***

27 септември 2020
неделя
17.30

Концертен комплекс "България"
Студио "Музика"

представяне на книги по проект
"Съвременна музикална композиция, теория и философия"
към ФНИ - МОН и Институт за изследване на изкуствата

Кристина Япова
Милена Божикова
Ангелина Петрова
Иван Янакиев

***