Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община
Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация
***

1 ноември 2020
неделя
18.00

Зала БИАД

Концерт по повод
65-годишнината на Кирил Илиевски

Габровски камерен оркестър

диригент
Иван Стоянов

***