49th Sofia Music Weeks International Festival  March - June 2018
49-ти Международен фестивал "Софийски музикални седмици" - Март - Юни 2018 г.
Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация за 2017 - 2018 г.
Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община за 2018 г.

В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ